20 de setembre: SET COMPROMISOS CAPITALS EN LA LLUITA CONTRA LA FAM

La Federació d'ONG de Desenvolupament de la Comunitat de Madrid ha donat a conèixer la publicació “Hambre de Justicia. Siete compromisos capitales en la lucha contra el hambre”.

1. Compromís com a persona informada 
2. Compromís com a votant
3. Compromís com a persona estalviadora
4. Compromís com a persona consumidora d'aliments
5. Compromís com a persona compradora d'aliments
6. Compromís amb el comerç just
7. Compromís com a activista solidari/a


Us la podeu descarregar AQUÍ.